Yahoo Vista

Yahoo Vista

09/10/2009 12:46 AM in Yahoo Messenger with 13,315 views and 5 Comments

Ko nói dài dòng nhìu vì cũng vừa cài thử xong tí hì xem đẹp ko thì cài nhẹ thoai mỗi tội chưa quen lắm khó xài download tại link dưới này nhá Link download removed Chú ý cái này chỉ dùng cho win vista ...