Khắc phục lỗi Yahoo Messenger không hiện chữ trong khi chat

Khắc phục lỗi Yahoo Messenger không hiện chữ trong khi chat

27/01/2010 03:53 AM in Yahoo Messenger with 72,194 views and 116 Comments

Có một tình trạng thường xảy ra đối với Y!M là khi bạn chat thì tất cả những gì bạn gõ vào bàn phím sau khi nhấn Enter thì nó lại không hiển thị, ngay cả khi với những tin nhắn offline, tin nhắn ...