Trả lời tự động Yahoo 8.0

Trả lời tự động Yahoo 8.0

08/10/2009 08:40 AM in Yahoo Messenger with 10,532 views and 5 Comments

Link download removed sau khi download về mở ra nó sẽ có giao diện thế nài... đầu tiên các bạn click vào Quản lý command để sửa câu trả lời tự động Tiếp theo.. nhấn vào Default.. =>Sửa ...