Một số trang web chat Online khi máy ko có yahoo

Một số trang web chat Online khi máy ko có yahoo

05/11/2009 08:44 AM in Yahoo Messenger with 110,825 views and 29 Comments

Nếu ở công ty bạn không cho phép cài Yahoo Messenger hay bạn tới nhà người bạn mà máy tính lại chưa cài Yahoo Messenger, muốn chat mà cài lại Yahoo Messenger thì lâu quá, giải pháp tốt nhất là sử dụng ...