Viết status tiếng Việt (Yahoo 8)

Viết status tiếng Việt (Yahoo 8)

08/10/2009 09:10 AM in Yahoo Messenger with 14,370 views and 4 Comments

Link download removed Để viết đc statusbằng tiếng Việt có đầy đủ dấu.. thì các bạn download cái trên về nhẹ lắm có 4.30k à click vào là xong luôn Sau khi download về các bạn chạy file Y!Stt.exe là noá ...