[Mod vb3 & vb4] Limit new thread/reply per day (v1.3) - Giới hạn số chủ đề, nhận xét mỗi ngày

[Mod vb3 & vb4] Limit new thread/reply per day (v1.3) - Giới hạn số chủ đề, nhận xét mỗi ngày

24/09/2011 03:50 PM in vBulletin Mod with 11,200 views and 2 Comments

Giới thiệu: Để tránh spam, mod này hỗ trợ cho quản trị diễn đàn có thể giới hạn số chủ đề, nhận xét mới được tạo ra mỗi ngày bởi thành viên. Bạn có thể giới hạn số chủ đề ...

[Mod vb3 & vb4] Limit smilies used on post - Giới hạn số smilies được sử dụng khi post bài

[Mod vb3 & vb4] Limit smilies used on post - Giới hạn số smilies được sử dụng khi post bài

14/01/2011 11:20 AM in vBulletin Mod with 3,994 views and 7 Comments

Diễn đàn teen bây giờ rất nhiều thể loại, nó cứ thấy cái list smilies bên dưới là bấm thoải mái cho sướng tay thì thôi nên nhiều khi nhìn vào bài post/reply toàn là smilies rất chối mắt Quy định ...

[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts

[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts

23/12/2010 02:34 PM in vBulletin Mod with 6,470 views and 15 Comments

Trước khi xóa 1 user vi phạm tội quá nặng ko thể tha thứ, nếu chẳng may thằng này nó lại post hoặc spam khá là nhiều bài thì chả nhẽ cứ đi tìm bài gửi bởi nó rồi đánh dấu từng trang 1 để ...