vBHome 3.0 Extended - bản chuẩn + mở rộng

vBHome 3.0 Extended - bản chuẩn + mở rộng

12/09/2010 10:37 PM in PHP - MYSQL with 11,964 views and 31 Comments

+ Mấy hum nai đang chán đời xíu nên ngồi viết lại + nâng cấp thêm cho cái vBHome, tiện thể cho lên version 3 luôn, để tránh mọi người nghĩ bản 2.6.5 cũ là mới nhất giờ đổi lại, vẫn dùng tên ...