PHP Script - ImageShack Uploader 2.0 - upload ảnh lên imageshack.us nhanh

PHP Script - ImageShack Uploader 2.0 - upload ảnh lên imageshack.us nhanh

02/09/2010 02:24 AM in PHP - MYSQL with 14,590 views and 6 Comments

Ai muốn xem ImageShack Uploader version cũ thì có thể xem tại đây Update 2.0 Pro (2/9/2010) Viết lại toàn bộ class ImageShack + thêm class MyImageShack Tối ưu code cực gọn + logic dễ hiểu, ai thích ...