VBHome 2.0 - tùy chọn tự động lấy bài từ Forum + Seo Url + có tepmplate

VBHome 2.0 - tùy chọn tự động lấy bài từ Forum + Seo Url + có tepmplate

12/10/2009 05:39 AM in PHP - MYSQL with 8,485 views and 4 Comments

Bản 2.0 này fix hết tất cả các lỗi đã thấy ở bản 1 (các lỗi đã gặp thôi còn chưa gặp chưa bik ^^! ) - Đọc bài trên HOme chuyên nghiệp + đẹp + thuận tiện hơn - Hỗ trợ mod hightslide, xem ...