Ebook PHP5 Power Programing - Tự học PHP

Ebook PHP5 Power Programing - Tự học PHP

22/11/2010 09:21 PM in PHP - MYSQL with 10,830 views and 5 Comments

Đây là cuốn sách do chính người đã tạo ra PHP biên soạn. Cuốn sách được biên soạn rất tinh tế và dễ hiểu giúp cho những bạn mới làm quen với PHP có thể nắm bắt dễ dàng. Link mediafire

Ebook PHP cURL Full - Tài liệu PHP cURL chi tiết

Ebook PHP cURL Full - Tài liệu PHP cURL chi tiết

03/11/2009 05:51 AM in PHP - MYSQL with 9,483 views and 2 Comments

. Đây là cuốn Ebook khá đầy đủ và chi tiết để các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về cURL. Trong này có đầy đủ các ví dụ từ cơ bản cho đến nâng cao, các bạn có thể xem và thực hành ...

Ebook Lập trình PHP, MySQL - Tự học PHP MySQL

Ebook Lập trình PHP, MySQL - Tự học PHP MySQL

23/10/2009 09:39 AM in PHP - MYSQL with 17,086 views and 1 Comments

Cuốn sách này sẽ giới thiệu với các bạn hai công nghệ phổ biến nhất được dùng để tạo các Web site động: ngôn ngữ kịch bản PHP và chương trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL Thông qua các ...