Tạo Vista Error Icon

Tạo Vista Error Icon

09/10/2009 04:12 AM in PhotoShop Tutorial with 7,835 views and 0 Comments

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn làm một biểu tượng cảnh báo của Window Vista và đây là kết quả -------------------------------------- Trước tiên mở giao diện làm việc photoshop ra ...