Nghịch yahoo status với 1 số lệnh cơ bản

Nghịch yahoo status với 1 số lệnh cơ bản

20/06/2010 11:08 PM in Yahoo Messenger with 36,779 views and 11 Comments

Những ngày chat Yahoo yên bình đã khiến bạn nhàm chán, hãy sử dụng một số lệnh dưới đây để quậy một lát nào Dưới đây là các lệnh trong Yahoo, khi biết các lệnh này bạn có thể kết hợp ...