Viết chữ gạch ngang trên status yahoo, facebook

Viết chữ gạch ngang trên status yahoo, facebook

20/02/2011 11:18 PM in Yahoo Messenger with 124,620 views and 33 Comments

Hiện nay trên status yahoo của 1 số bạn có sử dụng 1 số kiểu chữ là chữ ngược và chữ gạch ngang :D Tool viết chữ ngược thì hồi nọ Chip có post lên rồi ...