QuickTime Player Pro 7.7.2 Full

QuickTime Player Pro 7.7.2 Full

27/07/2012 07:15 AM in Desktop - Văn phòng with 51,657 views and 14 Comments

QuickTime là một ứng dụng truyền thông số đỉnh cao của hãng Apple dùng để xem phim , nghe nhạc , nghe audio và xem Video trực tuyến, sử dụng cho máy MAC hoặc Windows Ngoài khả năng chơi các định dạng ...