Làm ảnh xì tin với PhotoShop

Làm ảnh xì tin với PhotoShop

09/10/2009 05:30 AM in PhotoShop Tutorial with 115,914 views and 26 Comments

Bài hướng dẫn sẽ giúp mọi người chế biến từ ảnh này thành ảnh này phần mềm sử dụng là Adobe Photoshop, có thể download tại đây Portable Photoshop 9.0 CSS (bản này không cần cài đặt, ...