Ngăn chặn phát tán virus trên Yahoo Messenger

Ngăn chặn phát tán virus trên Yahoo Messenger

09/10/2009 06:45 AM in Yahoo Messenger with 12,977 views and 1 Comments

Sử dụng Y!M, chắc hẳn bạn không thể không biết đến những tin nhắn có chứa virus là các đường link với những “lời mời chào”. Những tin nhắn đó được gửi đến từ những tài khoản sử ...