[Mod vb3 & vb4] Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết

[Mod vb3 & vb4] Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết

28/03/2010 09:07 AM in vBulletin Mod with 7,026 views and 7 Comments

Chức năng chính: Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiêu đề + nội dung bài khi gửi bài mới Viết hoa chữ cái đầu tiên khi reply bài + edit bài viết Download tại đây