[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax

[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax

23/12/2010 02:30 PM in vBulletin Mod with 4,445 views and 30 Comments

Chức năng mặc định của VBB là khi có người nào gửi report thì nó sẽ gửi về toàn bộ các email của BQT (mod, smod, admin tùy mình chọn) nhưng như thế hơi phiền vì cứ phải vào mail mới bít, mà forum ...