20 kiến thức về CSS cần phải biết

20 kiến thức về CSS cần phải biết

10/10/2009 07:17 AM in HTML, CSS, JavaScript with 13,311 views and 3 Comments

1) Biết dùng reset.css: 2) Biết dùng css shorthand: 3) Hiểu cách dùng class và id 4) Biết cách sử dụng HTML semantic (dùng li để làm menu ... chẳng hạn) 5) Dựng layout bằng div thay cho table (tất nhiên ...