Cách để không bị làm phiền khi chat

Cách để không bị làm phiền khi chat

21/05/2010 02:39 AM in Yahoo Messenger with 7,265 views and 1 Comments

Trong khi chát bạn hay bị làm phiền bởi các người bạn khác , họ hay gọi một cách đột ngột nhảy ra trước màn hình của bạn không cho bạn chát với người khác , điều này quả thật là rất khó ...