K-Lite Mega Codec Pack 5.9.9 Beta / Update 5.9.6 Build 20100514 / 5.9.0

K-Lite Mega Codec Pack 5.9.9 Beta / Update 5.9.6 Build 20100514 / 5.9.0

22/05/2010 05:22 AM in MultiMedia with 7,447 views and 0 Comments

K-Lite Codec Pack là tập hợp các bộ mã hóa/giải mã và các công cụ liên quan. Các bộ mã hóa/giải mã cần thiết cho việc mã hóa và/hay giải mã (chơi) các định dạng phim. K-Lite Codec Pack được thiết ...