Javascript Popunder Maker - Code tạo nhiều popunder dễ dàng

Javascript Popunder Maker - Code tạo nhiều popunder dễ dàng

24/07/2013 11:04 PM in HTML, CSS, JavaScript with 12,579 views and 3 Comments

Code này dùng để tạo popunder (quảng cáo popup) dễ dàng hơn, làm việc tốt trên FF, Chrome, IE Đặc biệt là có thể popup nhiều link mà ko sợ bị google chrome chặn như mấy cái code khác Tính năng Set ...

Javascript Simple Ajax Class

Javascript Simple Ajax Class

19/07/2010 05:12 PM in HTML, CSS, JavaScript with 7,621 views and 0 Comments

Một Class Ajax đơn giản để các bạn có thể tìm hiểu Ajax Đầu tiên ta tạo file script.js với nội dung sau function AJAX_Handler() { this.xmlHttp = false; try { this.xmlHttp = new XMLHttpRequest(); } catch (e) { ...