Gif Resize - Phần mềm resize (phóng to, thu nhỏ) ảnh GIF

Gif Resize - Phần mềm resize (phóng to, thu nhỏ) ảnh GIF

28/12/2010 08:18 PM in Thiết kế, Đồ Họa, Lập Trình with 13,916 views and 5 Comments

Mọi cố gắng trong việc resize (thay đổi kích thước) một ảnh gif động đưa đến kết quả là một ảnh tĩnh. Tuy nhiên, phần mềm portable miễn phí GIF Resizer sẽ giúp công việc resize ảnh gif động ...