Đổi giao diện WinXP thành VISTA - GShell Pack 1.8

Đổi giao diện WinXP thành VISTA - GShell Pack 1.8

09/10/2009 05:46 AM in Desktop - Văn phòng with 49,180 views and 50 Comments

Lần trước mình đã share 1 cách thay đỏi giao diện Win Xp lần này mình share cho các bạn 1 cách cool hơn tự động đổi toàn bộ icon... mà lại có thêm nhiều chức năng mới.. hay hơn ^^! giao diện ...