Chuyển giao diện Win XP sang Vista

Chuyển giao diện Win XP sang Vista

09/10/2009 01:36 AM in Desktop - Văn phòng with 24,129 views and 1 Comments

Cái nài vừa nhẹ vừa ko có lỗi ổn... cứ down về sài thích lém * Đầu tiên các bạn phải download phần mềm TuneUp Utilities 2007 ( đã kèm "số đăng ký" ) Download TuneUp Utilities 2007 for Windows Vista ...