FileZilla Client 3.5.0 Final - Phần mềm upload FTP

FileZilla Client 3.5.0 Final - Phần mềm upload FTP

24/05/2011 12:49 PM in Phần mềm khác with 16,473 views and 4 Comments

FireZilla Client là 1 FTP client,FTPS client và SFTP client nhanh và đáng tin cậy với nhiều tính năng hữu dụng và giao diện trực quan.Nó là 1 FTP client rất mạnh mẽ trong việc upload file, download lên và từ trang ...