Batch Watermark 6.4 full - Phần mềm đóng dấu ảnh hàng loạt + hướng dẫn sử dụng

Batch Watermark 6.4 full - Phần mềm đóng dấu ảnh hàng loạt + hướng dẫn sử dụng

09/10/2009 04:59 AM in Thiết kế, Đồ Họa, Lập Trình with 47,445 views and 31 Comments

Đầu tiên click vào Open template editor để tạo 1 cái dấu Click vào hình 2 cái ảnh đè lên nhau rùi ghi tên cho file dấu rùi oki Tiếp theo click vào chữ T để tạo 1 layer chữ mới Nhấn vào layer ...