Cách diệt virus images mới lan truyền trên yahoo ngày 1/5/2010

Cách diệt virus images mới lan truyền trên yahoo ngày 1/5/2010

02/05/2010 12:03 AM in Yahoo Messenger with 19,963 views and 11 Comments

2 ngày qua trên cộng đồng mạng xuất hiện mội mẫu trojan spam tin yahoo với đường link foto http://limpskr..../images.php :D. Thực chất con này là biến tướng của các con virus spam auto khác. Ẩn mình tốt ...