Detect Invisible Yahoo - Kiểm tra nick ẩn - Invisible Scanner

Detect Invisible Yahoo - Kiểm tra nick ẩn - Invisible Scanner

09/10/2009 06:55 AM in Yahoo Messenger with 643,497 views and 438 Comments

Hiện tại tất cả các chương trình/ web check nick ẩn ko làm việc đối với yahoo đăng nhập tại Việt Nam Vì thế nên các bạn check toàn nhận được kết quả là offline hết Mình tạm thời khóa topic ...