CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor

CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor

14/07/2012 02:05 AM in HTML, CSS, JavaScript with 5,263 views and 1 Comments

Lúc trước mình thích dùng TinyMCE vì nó nhẹ + do cũng code 1 số plugin cho nó rồi nên lười đổi sang cái mới, nhưng sau một thời gian sử dụng thì cũng gặp 1 số cái khó chịu Hiện tại mới đổi ...