Chữ chuyển động ngộ nghĩnh

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh

09/10/2009 09:46 AM in PhotoShop Tutorial with 18,644 views and 6 Comments

Bài này sẽ hướng dẫn Newbie hoặc những bạn nào chưa biết làm cho chữ chuyển động bằng ImageReady . B1 : Khởi động PTS Tạo 1 layer mới ( tui dùng size 600x300 ) nền trắng ( hoặc tùy các bạn miễn ...