[Mod vb3 & vb4] Anti 9x writing style 2.1 - Chống viết chữ kiểu 9x

[Mod vb3 & vb4] Anti 9x writing style 2.1 - Chống viết chữ kiểu 9x

18/06/2011 07:44 PM in vBulletin Mod with 5,262 views and 3 Comments

Bản 2.1 update 1 số chức năng mới + fix 1 vài lỗi ở bản trước Các chức năng viết thêm: Tùy chỉnh 1 số forum sẽ ko bị kiểm tra Có liệt kê các từ vi phạm ra ở đoạn nào để member biết ...