Chỉnh màu sắc cho hình ảnh (Colorize image)

Chỉnh màu sắc cho hình ảnh (Colorize image)

09/10/2009 12:57 AM in PhotoShop Tutorial with 25,783 views and 3 Comments

Lần này Romeo sẽ hướng dẫn các bạn xử lí 1 tông màu được nhìu người ưa thích ....Rất đơn giản ( Ngồi làm TUT tới 6:00 Am :-ss ) Àh wên .... Trong Tutorial này Romeo còn hướng dẫn làm cái Blur ảo ...