Cấm Cut, Copy, Paste, Delete, Rename trong Windows

Cấm Cut, Copy, Paste, Delete, Rename trong Windows

10/10/2009 02:49 AM in Desktop - Văn phòng with 10,099 views and 3 Comments

Bạn sợ người khác sử dụng máy tính của bạn có thể xóa hay di chuyển các file quan trọng của bạn? Bạn có thể không cần bận tâm tới mối lo sợ đó nữa khi bạn sử dụng tiện ích “Prevent”. ...