Browser default style - CSS mặc định của các trình duyệt và vấn đề reset CSS

Browser default style - CSS mặc định của các trình duyệt và vấn đề reset CSS

10/10/2009 10:45 AM in HTML, CSS, JavaScript with 8,640 views and 1 Comments

Bạn nào học qua môn XML hẳn đã biết là khi một tài liệu gắn kèm CSS thì nó lập tức viết liền tù tì mọi dữ liệu, chứ chẳng làm gì có chuyện xuống dòng, rồi font chữ to nhỏ. Khi ta viết một ...