Batch Watermark Creator 7.0.2 Full  - Phần mềm đóng dấu, resize ảnh hàng loạt

Batch Watermark Creator 7.0.2 Full - Phần mềm đóng dấu, resize ảnh hàng loạt

21/06/2011 01:12 PM in Thiết kế, Đồ Họa, Lập Trình with 33,499 views and 36 Comments

I/Giới thiệu và download phần mềm: Batch Watermark Creator là một công cụ chuyên dụng để đóng dấu bản quyền ảnh mà cho phép thêm vào văn bản hay những logo vào trong các bức ảnh của các bạn, ...