[XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed)

[XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed)

27/05/2012 11:35 PM in XenForo Mod with 3,998 views and 6 Comments

Mod này để hiển thị smilies lên tiêu đề của thread khi bạn ghé vào forum hoặc search threads Hiện tại mới chỉ làm show ở trang forums, search còn trang view thread thì chưa làm, tại nó phải qua mấy ...