Multiple Firefox Profiles - Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc

Multiple Firefox Profiles - Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc

13/01/2011 08:59 PM in Mẹo vặt & Tiện ích Internet with 15,564 views and 3 Comments

Multiple firefox profiles - điều này giúp bạn có thể bật nhiều trình duyệt firefox cùng 1 lúc cũng như có thể vào nhiều tài khoản gmail cùng 1 lúc Để làm được điều này, các bạn click chuột phải ...

Mozilla Firefox 3.5.4 / 3.0.15

Mozilla Firefox 3.5.4 / 3.0.15

02/11/2009 11:31 AM in Công cụ Internet with 7,487 views and 0 Comments

Mozilla Firefox - nhanh hơn, bảo mật tốt hơn, dễ sử dụng hơn và mới hơn, phiên bản này đề ra tiêu chuẩn mới cho sự cải tiến trình duyệt web. Dự án Mozilla Firefox là sự chỉnh sửa các thành phần ...

Mozilla Firefox 3.6 Beta 1 - Trình duyệt số 1 thế giới

Mozilla Firefox 3.6 Beta 1 - Trình duyệt số 1 thế giới

02/11/2009 10:06 AM in Công cụ Internet with 7,522 views and 6 Comments

. Mozilla Firefox - nhanh hơn, bảo mật tốt hơn, dễ sử dụng hơn và mới hơn, phiên bản này đề ra tiêu chuẩn mới cho sự cải tiến trình duyệt web. Dự án Mozilla Firefox là sự chỉnh sửa các thành ...