LockHunter 2.0 Free - Xóa tập tin cứng đầu

LockHunter 2.0 Free - Xóa tập tin cứng đầu

16/03/2012 12:35 AM in Phần mềm khác with 27,163 views and 4 Comments

Nhiều khi bạn muốn đổi tên hay xóa 1 file hoặc 1 folder nhưng ko thể xóa và nhận được thông báo "The action can't be completed because the folder or a file in it is open in another program" Cách khắc phục lỗi ...