Connectify 2015 Full - Dùng laptop để phát Wifi

Connectify 2015 Full - Dùng laptop để phát Wifi

23/01/2012 02:02 AM in Công cụ Internet with 68,151 views and 45 Comments

Connectify sẽ biến máy tính xách tay Windows 7 của bạn vào một Hotspot Wi-Fi để chia sẻ Internet với bạn bè, đồng nghiệp, và các thiết bị di động. Connectify đang chạy trong khay thông báo bên cạnh ...