Làm ảnh mờ ảo với photoshop

Làm ảnh mờ ảo với photoshop

09/10/2009 05:45 AM in PhotoShop Tutorial with 30,222 views and 8 Comments

Cách 1: Gaussian Blur 1.) Filter > Blur > GaussianBlur, thông số tuỳ ý bạn, nhưng chọn trong khoảng 5 > 7px là được. 2.) Giảm Opacity còn khoảng 30 > 60% tuỳ vào ảnh. Kết ...