Lọc voan áo cưới cho việc ghép ảnh

Lọc voan áo cưới cho việc ghép ảnh

09/10/2009 09:31 AM in PhotoShop Tutorial with 17,988 views and 4 Comments

Như các bạn đã biết là muốn xóa tạm trên 1 layer ta thường dùng cái Mask để làm và nó thực sự tốt .. trong việc hiệu chỉnh sửa dễ dàng thuận tiện Sau đây là cách áp dụng cho áo voan mình ...