Cách làm ảnh pháo hoa

Cách làm ảnh pháo hoa

09/10/2009 09:36 AM in PhotoShop Tutorial with 23,757 views and 9 Comments

Mở file mới Tạo layer mới và tô đen cho nó, nhấn d chọn màu mặc định. Vào filter- noise- addnoise, thiết lập như hình Vào Filter- blur – gaussian blur : 2.5 px Image – Adjustment – Threshold, ...