Zend Studio 9.0.2 Full - IDE hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp

Posted by Admin, on 16/07/2012 01:23 AM in Thiết kế, Đồ Họa, Lập Trình with 19,273 views and 3 Comments
Zend Studio 9.0.2 Full - IDE hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp - Image 1

Zend Studio là môi trường phát triển kết hợp (IDE) duy nhất dành cho các chuyên viên thiết kế chuyên nghiệp để hoàn thiện tất cả những phần phát triển cần thiết cho chu kỳ đầy đủ của ứng dụng PHP. Thông qua một bộ công cụ toàn diện gồm editing, debugging, analysis, optimization and database tools, Zend Studio đẩy mạnh các chu kỳ phát triển và làm đơn giản những đề án phức tạp.

Zend Studio được thiết kế cho các lập trình viên PHP mới muốn tạo những ứng dụng PHP cho nhiều chương trình Internet và trang web tuyệt vời khác nhau. Chương trình là một môi trường phát triển PHP hoàn hảo để phân phối các ứng dụng mạnh mẽ và không có bug (bug-free) trong thời gian kỷ lục. Với giải thưởng Internal Debugger và nhà xuất bản PHP tuyệt vời, Zend Studio mang đến tất cả những chức năng cần thiết mà một chuyên viên thiết kế PHP cần:

- Nâng cao năng suất với môi trường phát triển PHP đã được thử nghiệm. Bao gồm PHP 5 cao cấp: Support, Code Editor, Code Completion, Syntax Highlighting, Project Manager, Wizards, và Internal Debugger.

- Làm tăng hiệu suất làm việc của bạn. Kiểm tra ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng chức năng nổi tiếng và có nhiều giải thưởng: Internal Debugger. Chức năng sửa lỗi nổi bật bao gồm: conditional breakpoints, stack trace view, advanced watches, variables và output buffer.

- Phân phát các ứng dụng trong thời gian kỷ lục với năng suất hơn 100 Code Snippets có thể tái sử dụng. Zend Snippets Explorer cho phép bạn sắp xếp, xem, và thêm các chức năng tiện ích hay mã hóa sản phẩm. Tự động kết nối tới thư viện mã của Zend nơi, bạn có thể chọn lựa, tải về, đánh giá hay đưa lên các Code Snippets.

- Phát triển một cách nhanh chóng và thông minh hơn với Syntax Highlighting. Thấu hiểu thêm về mã với việc đánh dấu màu sắc cho PHP 4, PHP 5, HTML, JavaScript, XML và CSS.

Main features:

 • Multi-language Support
 • Zend Framework Integration
 • Code Analysis & Quick Fix
 • Quick New File Creation
 • Code Formatter
 • WSDL File Editor
 • PHP 4 and PHP 5.X Support
 • Syntax Coloring & Code Assist
 • Type Hierarchy of Classes and Methods
 • Code Templates (PHP, PHPDoc, New File)
 • Code Folding for Classes Functions and PHPDoc
 • Real time Error Detection
 • Bookmarks
 • Internal Browser
 • Highlighted Matching Bracket
 • Comment / Uncomment PHP code
 • PHP Explorer View
 • Search Text by Pattern
 • Search PHP Element
 • File / Project Outlines
 • Find & Replace in Files
 • Tasks List
 • Project Include / Build Path
 • Problems View
 • Code Assist for Include Statement
 • Integrated TODO Mechanism
 • HTML & CSS Support
 • PHP Debugging
 • Firefox / IE Toolbars
 • Zend Server Integration
Zend Studio 9.0.2 Full - IDE hỗ trợ lập trình chuyên nghiệpZend Studio 9.0.2 Full - IDE hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp
Nhận xét
Bạn còn ký tự