Zend Studio 8.0 Full - IDE hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp

Posted by Admin, on 13/03/2012 02:10 PM in Thiết kế, Đồ Họa, Lập Trình with 10,025 views and 1 Comments

Zend Studio 8.0 Full - IDE hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp - Image 1

Zend Studio là môi trường phát triển kết hợp (IDE) duy nhất dành cho các chuyên viên thiết kế chuyên nghiệp để hoàn thiện tất cả những phần phát triển cần thiết cho chu kỳ đầy đủ của ứng dụng PHP. Thông qua một bộ công cụ toàn diện gồm editing, debugging, analysis, optimization and database tools, Zend Studio đẩy mạnh các chu kỳ phát triển và làm đơn giản những đề án phức tạp.

Zend Studio được thiết kế cho các lập trình viên PHP mới muốn tạo những ứng dụng PHP cho nhiều chương trình Internet và trang web tuyệt vời khác nhau. Chương trình là một môi trường phát triển PHP hoàn hảo để phân phối các ứng dụng mạnh mẽ và không có bug (bug-free) trong thời gian kỷ lục. Với giải thưởng Internal Debugger và nhà xuất bản PHP tuyệt vời, Zend Studio mang đến tất cả những chức năng cần thiết mà một chuyên viên thiết kế PHP cần:

- Nâng cao năng suất với môi trường phát triển PHP đã được thử nghiệm. Bao gồm PHP 5 cao cấp: Support, Code Editor, Code Completion, Syntax Highlighting, Project Manager, Wizards, và Internal Debugger.

- Làm tăng hiệu suất làm việc của bạn. Kiểm tra ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng chức năng nổi tiếng và có nhiều giải thưởng: Internal Debugger. Chức năng sửa lỗi nổi bật bao gồm: conditional breakpoints, stack trace view, advanced watches, variables và output buffer.

- Phân phát các ứng dụng trong thời gian kỷ lục với năng suất hơn 100 Code Snippets có thể tái sử dụng. Zend Snippets Explorer cho phép bạn sắp xếp, xem, và thêm các chức năng tiện ích hay mã hóa sản phẩm. Tự động kết nối tới thư viện mã của Zend nơi, bạn có thể chọn lựa, tải về, đánh giá hay đưa lên các Code Snippets.

- Phát triển một cách nhanh chóng và thông minh hơn với Syntax Highlighting. Thấu hiểu thêm về mã với việc đánh dấu màu sắc cho PHP 4, PHP 5, HTML, JavaScript, XML và CSS.

New Features at a Glance:

 • Integration with Zend Framework and Zend Server
 • Review code and the rapid correction
 • Quickly create a new file
 • Support for versions of PHP 4.x and 5.x
 • Syntax highlighting code
 • Code Templates (PHP, PHPDoc, New File)
 • Detection of errors in real time
 • Using bookmarks
 • Built-in internal browser
 • Commenting on the PHP code
 • Search for text and elements of PHP code - Search and replace text in files
 • Integrated TODO mechanism
 • Support for HTML and CSS
 • Debugging PHP code
 • Using the toolbars in IE and Firefox
 • And much more

Download Zend Stduio 8.0 Full

Link mediafire

Link kleii: Part 1, Part 2

Zend Studio 8.0 Full - IDE hỗ trợ lập trình chuyên nghiệpZend Studio 8.0 Full - IDE hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp
101010025
Nhận xét
Bạn còn ký tự