Yahoo Vista

Posted by Admin, on 09/10/2009 12:46 AM in Yahoo Messenger with 13,405 views and 5 Comments

Ko nói dài dòng nhìu vì cũng vừa cài thử xong tí hì xem đẹp ko thì cài nhẹ thoai mỗi tội chưa quen lắm khó xài download tại link dưới này nhá

Link download removed

Chú ý cái này chỉ dùng cho win vista thui nhé. Nếu ai có win vista rùi thì dow về cài thử mà chưa có thì cài vào nhá Yahoo Vista - Image 1 Bộ cài bản win vista rút gọn có post ở mục thủ thuật tin học đó Yahoo Vista - Image 2 Đây là ảnh demo nè

Yahoo Vista - Image 3

Yahoo VistaYahoo Vista
Nhận xét
Bạn còn ký tự