[XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1

Posted by Admin, on 26/05/2012 05:53 AM in XenForo Mod with 7,616 views and 10 Comments

Mod này là mod đầu tiên mình code cho vBulletin, tương tự cũng như XenForo [XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1 - Image 1

Rảnh ngồi vọc XenForo nghịch, code mấy cái mod chơi share ^^!

Ai thích thì xài

Giao diện mình ko làm màu mè cầu kỳ, ai thích có thể design lại

Phương châm của mình là đơn giản, càng nhẹ càng tốt [XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1 - Image 1 (light)

Update 1.0.2 (26/5/2012)

  1. Xóa install callback (lúc mới code test thử, khi share quên ko xóa đi nên các bạn Import mod ko đc)
  2. Fix lỗi quên ko export css (vbb cũng thế, cứ phải tới version 1.0.2 nó mới tạm ổn đc [XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1 - Image 1)

Update 1.1 (27/5/2012)

  1. Fix lỗi export thiếu phrase + viết ẩu sai phần switch mode trong code (Khi chọn Latest lại ra random [XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1 - Image 1)

[XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1 - Image 5

[XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1 - Image 6

Download ChipXF - View more threads same category 1.1

Download tại đây

[XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1[XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1
101010
Nhận xét
Bạn còn ký tự