[XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed)

Posted by Admin, on 27/05/2012 11:35 PM in XenForo Mod with 4,068 views and 6 Comments

Mod này để hiển thị smilies lên tiêu đề của thread khi bạn ghé vào forum hoặc search threads

Hiện tại mới chỉ làm show ở trang forums, search còn trang view thread thì chưa làm, tại nó phải qua mấy bước nên lười [XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed) - Image 1

Update 12/6/2012

Sorry các bạn, tại code ẩu quá, lúc cuối remove cái method đi mà ko sửa trong XML, ai đã down về rồi thì mở file XML lên xóa dòng

  1.  <listener event_id="load_class_controller" execute_order="10" callback_class="ChipXF_SmiliesOnThreadTitle_Listener" callback_method="extend" active="1" description=""/>

rồi import lại là đc

Hoặc các bạn có thể tải bản mình upload lại ở dưới nhé

[XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed) - Image 2

Download ChipXF - Show smilies on thread title

Download tại đây

[XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed)[XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed)
Nhận xét
Bạn còn ký tự