Viết chữ gạch ngang trên status yahoo, facebook

Posted by Admin, on 20/02/2011 11:18 PM in Yahoo Messenger with 124,706 views and 33 Comments

Hiện nay trên status yahoo của 1 số bạn có sử dụng 1 số kiểu chữ là chữ ngược và chữ gạch ngang Viết chữ gạch ngang trên status yahoo, facebook - Image 1

Tool viết chữ ngược thì hồi nọ Chip có post lên rồi

http://thuthuat.chiplove.biz/post/viet-chu-nguoc.23/ << các bạn có thể xem tại đây

Còn đây là tool viết chữ gạch chân Viết chữ gạch ngang trên status yahoo, facebook - Image 1

Kết quả :

Viết chữ gạch ngang trên status yahoo, facebook - Image 3

Chúc các bạn chơi vui vẻ ^^!

Viết chữ gạch ngang trên status yahoo, facebookViết chữ gạch ngang trên status yahoo, facebook
Nhận xét
Bạn còn ký tự