UltraISO Premium Edition v9.3.6.2766 + serial

Posted by Admin, on 28/06/2011 11:26 AM in MultiMedia with 19,102 views and 5 Comments

UltraISO Premium Edition v9.3.6.2766 + serial - Image 1

UltraISO là một công cụ tạo/chỉnh sửa/chuyển đổi tập tin ảnh (image) ISO của CD/DVD, có thể trực tiếp chỉnh sửa tập tin ảnh CD/DVD và trích xuất các tập tin và thư mục từ CD/DVD, cũng như tạo file ảnh ISO trực tiếp từ ổ CD/DVD-ROM hay ổ cứng. Bạn có thể cùng lúc giữ lại thông tin khởi động (boot) của file ISO, vì vậy có thể tạo CD/DVDs tự khởi động. Bây giờ bạn đã có thể tạo và chỉnh sửa tập tin ISO của riêng mình, và ghi chúng vào đĩa CD/DVD cho nhu cầu riêng của mình.

Chức năng chính:

 1. Nhân bản đĩa thành tập tin ISO từ CD-ROM.
 2. Tạo các tập trên đĩa cứng, CD-ROM, ổ đĩa mạng thành một tập tin ISO.
 3. Trích xuật các tập tin từ tập tin ISO.
 4. Chỉnh sửa tập tin ISO ở nhiều định dạng (như Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, etc.).
 5. Tạo tập tin ISO tự khởi động.
 6. Tạo/Chỉnh sửa tập tin ảnh Audio CD.

Một vài chi tiết:

 • Có thể chỉnh sửa trực tiếp tập tin ảnh ISO.
 • Có thể trích xuất trực tiếp các tập tin và thư mục từ tập tin ảnh ISO.
 • Có thể thêm/xóa/tạo mới thư mục/đổi tên nội dung tập tin ISO.
 • Có thể tạo tập tin ISO từ tài liệu trên đĩa cứng.
 • Có thể tạo tập tin ảnh CD từ CD-ROM, giữ lại thông tin khởi động.
 • Có thể xử lý thông tin khởi động của CD, bạn có thể trực tiếp thêm/xóa/trích xuất ảnh khởi động (boot image) của tập tin ảnh ISO.
 • Hỗ trợ hầu hết tất cả các định dạng tập tin ảnh CD (.ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .BWI v.v...) , và chuyển đổi chúng thành tập tin ISO chuẩn từ tập tin ảnh.
 • Có thể trực tiếp đặt thuộc tính ẩn cho tập tin/thư mục.
 • Hỗ trợ chuẩn ISO 9660 Cấp 1/2/3 và đuôi mở rộng Joliet.
 • Tự động tối ưu cấu trúc tập tin ảnh ISO, tiết kiệm dung lượng chiếm trên CD.
 • Hỗ trợ tích hợp vào menu chuột phải, mở tập ảnh bằng nhấp kép hay menu chuột phải với hộp thoại open.
 • 2 cửa sổ trong màn hình giao diện rất thuận lợi để sử dụng.
 • Có thêm nhiều công cụ, bạn có thể tạo CD tự khởi động ALL in One, quản lý tập tin ảnh CD, kể cả ổ CD/DVD ảo, những chức năng này thật sự mạnh mẽ.

Download UltraISO Premium Edition v9.3.6.2766 Full

http://www.mediafire.com/download.php?b5x50oj3qj386ct

UltraISO Premium Edition v9.3.6.2766 + serialUltraISO Premium Edition v9.3.6.2766 + serial
Nhận xét
Bạn còn ký tự